Tuning personbil

Vi foretar feilsøking, reparasjoner, optimering og tuning av personbiler.

Optimeringen skjer serielt, med omprogrammering av motorstyringen. Vi leser ut data fra bilens styresentral og modifiserer disse ved å legge inn nye parametere. Motoren vil etter dette bli mer effektiv ytelsesmessig og du vil oppnå et gunstigere drivstofforbruk. I tillegg til egen utvikling av programvare, samarbeider vi med OC-T Tuning.
Vi kan tilby motor- og drivverksgaranti inntil 120.000km på din bil.

Effekttest og optimering av personbiler foregår i en ny hall hvor vi har installert et chassisdynamometer fra Rototest. Her måler vi effekt direkte i bilens hjulnav, noe som gir en 100% nøyaktig måling. I motsetning til tradisjonelle rulleprøvere for personbil unngår vi usikkerhet med «slipp» på rullene.

Avgiftskrav ved tuning.

Myndighetene sier at det skal betales en tilleggsavgift om det blir gjort en vesentlig effektøkning, teksten sier utover 12-15%. Årsaken til denne toleransen er at ingen motorer er like slik at det er vanskelig å fastsette en eksakt effekt. Bilens typegodkjenning går derfor utifra en oppgitt effekt fra bilprodusent.
Hos oss kan du få en motor som ligger innenfor disse krav. Avgiften regnes ut i fra effekt og selv om dreiemoment økes ut over 12-15% vil ikke dette gi utslag i ekstra avgift. Vi kjører din bil i vår Rototest effektbenk og du får et dokument på den effekten din bil har. Med en tuning innenfor dette området vil du få en bil med mer effektiv forbrenning og et lavere forbruk. Om du ønsker effekt utover dette er det bileiers ansvar å oppgi dette til myndighetene. Bruksfradrag regnet ut i fra bilens alder gjør at det i mange tilfeller ikke trenger å koste mye å rapportere den nye effekten til myndighetene. For å få et 100% rikitg resultat som grunnlag for tilleggsavgift må motor demonteres fra bilen og kjøres i motorbenk.

Rototest effektbenk

Rototest måler effekten direkte i drivverket, med montering på bilens hjulnav. På denne måten kan vi ta en 100% nøyaktig test av bilen, med utlesing av dreiemoment- og effektekurver. Feil ved bilen oppdages umiddelbart,og i forbindelse med optimering er dette en garanti for riktig utført jobb. Med hver bil følger det et «Certificate of Performance «, som viser reell effekt og moment.

For mer informasjon og bestilling av time, kontakt oss.